Sprech- und Stimmwerkstatt · Uhlenhorster Weg 11 · 24159 Kiel · 0431 - 259 74 07 · mail@sprech-und-stimmwerkstatt.de